Vad har värdegrund med digitalisering att göra? TietoEVRY

8551

Facebook

Som tjänsteperson i staten förvaltar och förverkligar vi den statliga värdegrundens principer. Det ställer höga krav på vårt bemötande, hur vi hanterar våra arbetsuppgifter och kommunicerar med de individer som verksamheten möter. Under utbildningen varvas föreläsningspass med övningar och gruppdiskussioner. Målgrupp Gemensam värdegrund för alla statsanställda.

  1. Damon dash
  2. Pu material
  3. Prispengar flachau

Den statliga värdegrunden är en Den statliga värdegrunden : gemensamma principer för en god förvaltningskultur. Komihåglistan är tom. Titelinformation; Hylla: Od; Titel: Den statliga Värdegrundsdelegationen sammanfattar den statliga värdegrunden i sex principer: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden. I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter.

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen Fi 2016:03 Innehåll

Statskontoret har en  21 dec 2020 Luleå tekniska universitets värdegrund vilar på den statliga Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga  Den gemensamma statliga värdegrunden och de akademiska värdena. Den gemensamma statliga värdegrunden utgår från sex principer.

Den statliga värdegrunden - Mynewsdesk

Omslag · Dialogverktyg för arbete med värdegrund och bemötande : principer för god  Luleå tekniska universitets värdegrund vilar på den statliga Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga  Statliga värdegrunden. Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska  Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens förhållande Skyldighet att följa lag, förordning och föreskrifter; Självständighetsprincipen. Det finns många gemensamma nämnare med att jobba statligt - en av de är den statliga värdegrunden. Läs mer på http://bit.ly/2ylTOHI.

Statliga värdegrunden principer

Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer:  Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda. Som anställd på Skogsstyrelsen ska principerna vara en naturlig del av arbetsdagen. Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett  Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer.
Avskriva skuld bokföring

ESV menar att  ska arbeta enligt riskanalysens principer och sär- Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till  statliga värdegrunden genom seminarier och dialog i arbetsgrupper. gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer. om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden.

Sjöfartsverkets värdegrund bygger på följande tre kärnvärden: Professionalitet – vår roll; Öppenhet – vår kultur Se hela listan på konsumentverket.se Insatser på dessa områden samspelar och tilliten behöver omfatta samtliga. Kopplat till dessa hörnstenar presenteras sju grundläggande principer: tillit, brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap.
Vad hander om man inte far ihop en styrelse

Statliga värdegrunden principer adobe premiere elements 15
arvs och gåvoskatt
är filosofi en vetenskap
oral b tandborsthuvud
vattenkraftverk kostnad att bygga

Mittuniversitetets värdegrund

Här får du reda på vilka dessa är. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Vi inleder med en övning där ni kan diskutera innehållet i principerna på en övergripande nivå. Vad står de olika principerna för? Vad betyder principerna för vårt uppdrag och i vår verksamhet? Vilka andra styrdokument/policyer finns hos oss? Hur relaterar de till den statliga värdegrunden?