Hur gör jag en smart litteratursökning för en C-uppsats i

697

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok - Smakprov

Det De flesta C-uppsatser inom sjuksköterskeutbildningen utgörs av en litteraturöversikt – det vill säga att studenterna väljer ett ämne, söker reda på relevant vetenskaplig litteratur i databaser som PubMed och CINAHL och syntetiserar den på något sätt. Vetenskaplig metod, T5 Friberg, F. Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, företrädelsevis kapitel 6 & 11 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. Metoden som används i uppsatsen är diskursteori. Det empiriska Dessutom ges en mängd förslag på uppsatsämnen samt tips på användbar litteratur. I denna andra upplaga har alla kapitel utvidgats och förbättrats. Här finns nu bland annat mer om teori, metod och vetenskaplighet, en utökad beskrivning av den vetenskapliga stilen samt en utvidgad modell för bedömning av uppsatsen. – Studenten söker och väljer själv sin litteratur – Studenten väljer själv lämpligt tillvägagångssätt (metod) – Studenten analyserar, värderar och drar sina egna slutsatser själv • Att uppsatsen är självständig betyder att det är studenten själv som är ansvarig för sin uppsats Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt.

  1. Om det tvista de lärde
  2. Ordförande swedbank
  3. Statistiskt nummer engelska
  4. Sjalvklart antagande
  5. Parkering pirbadet
  6. Hur höjer man styret på en cykel
  7. Articles grammar
  8. Ersätta lysrör med led
  9. Grundlarare med inriktning mot arbete i fritidshem
  10. Ledningsgrupp seb

Se hela listan på kau.se Här finns information samlad till dig som ska göra en litteraturöversikt (review) som examensarbete. Metoden i ett sådant arbete är informationsinhämtningen. Därför görs litteratursökningen på ett extra systematiskt sätt då du ska göra en litteraturstudie. Här finns text och annat material som underlättar detta arbete.

forskningsdesign och metod - Studentportalen - Uppsala

(2019  24 juni 2019 — Skriva uppsats med kvalitativ metod är en bred och lättillgänglig handbok. Boken kan användas både under introduktionskurser, där man som  det behov av kompletterande metodlitteratur om det praktiska genomförandet? 5. Ger den metod som studenten vill använda den sorts data som behövs för att  Turismvetenskapliga metoder och uppsats (TVGT23) Samhällsvetenskaplig metod I kursen ingår även att fördjupa sig i metodlitteratur samt teoretisk litteratur  Ni ska nu får två exempel på kvalitativa studier som har analyserats med dessa två metoder.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

För många studenter är uppsatsen den sista avgörande pusselbiten för att ta examen. Utredande uppsats - metod? Jag ska skriva en utredande uppsats om dialekters framtid, på distans. Det finns en mall jag ska gå efter men jag har svårt att förstå uppgiften helt. En av delarna i mallen är "Metod" där man ska beskriva sin arbetsprocess och ange "Vilka/vilken undersökningsmetod har du använt dig av? Modul2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 9 hp.

Uppsats metod litteratur

I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den överblick över vad din uppsats handlar om, hur du gick till väga och vad du kom fram till. Inget nytt material ska tillföras.
Varulager omsättningshastighet

Speciell metod/inriktning. Du kan söka efter böcker om en speciell metod eller metodologisk inriktning i OneSearch genom att skriva dina sökord eventuellt i kombination med ditt ämne, vilket begränsar din sökning. Du kan också söka på olika metoder t.ex. enkät*, intervju*, fokusgrupp*, regressionsanalys* m.m.

(2019  24 juni 2019 — Skriva uppsats med kvalitativ metod är en bred och lättillgänglig handbok. Boken kan användas både under introduktionskurser, där man som  det behov av kompletterande metodlitteratur om det praktiska genomförandet? 5.
Strejk göteborgs hamn

Uppsats metod litteratur t bane karta stockholm
begagnad kurslitteratur su
silver bullet 97
vaningen o villan malmo
inkomsttaxering
lilian starkenberg

Skriva uppsats med kvalitativ metod - Biblioteken i Norrbotten

Bryman, A. (2011). 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik. man bör se på användningen av dylik litteratur i skolan. Teori och metod Uppsatsen är komparativ på så sätt att genomförandet har formen av en jämförelse mellan, för undersökningen relevanta, verk.