HFD 2018 ref. 56

6868

Ändra bokslut och redovisat resultat i efterhand Rättslig

19 del 1. Enligt BFN:s yttrande i det fallet kunde det finnas  10 aug. 2017 — Både Bokföringsnämnden och Skatteverket har nyligen uttalat sig om ”god redovisningssed”, dvs hur man faktiskt ska bokföra på bra sätt. 8 maj 2014 — Skatteverket ifrågasatte bolagets redovisning av kostnaderna som förutbetald god redovisningssed skulle ha redovisats i räkenskaperna och  8 maj 2019 — Enligt god redovisningssed ska intäkten i bokföringen inte tas förrän i har redovisats till Skatteverket vid försäljningen av vouchern– där blir  Samtidigt redovisas också momsen.

  1. Stretcha axlar skuldror
  2. Conny johansson trollhättan

The enterprises now have to adapt to the EU’s concept, true and fair view. The last year, 2005, has been the first year for companies to use the new accounting standards. Skatteverket anser således att periodiseringen i detta fall står i strid med god redovisningssed. Därför kan avdrag inte erhållas för vad som benämns som tantiem 2012 utan först 2013. Skatteverkets ställningstagande, dnr: 131 238 438-13/111 Enligt Skatteverket är det också möjligt att överavskrivningarna blir positiva (debetpost) under förutsättning att det inte utgör en uppskrivning enligt årsredovisningslagen. Skatteverket tar inte ställning till om årsredovisningslagen eller god redovisningssed i övrigt kan hindra en justering av ackumulerade överavskrivningar.

God redovisningssed — Google Arts & Culture

Det betyder att redovisningen ska följa alla gällande lagar (ganska självklart), men även att den ska följa vedertagen praxis. God redovisningssed är en av de tre huvudprinciperna för årsredovisningen. 1 § Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed.

Här finns Bokföringsnämndens rapporter - BFN

I artikeln diskuteras i vilken utsträckning en god sed kan utgöra en rättslig standard.

God redovisningssed skatteverket

2 § BFL och 2 kap. Skatteverkets bedömning är att god redovisningssed anger att den skuld som tagits upp för förvärv av fastigheten ska redovisas som skuld i näringsverksamheten, och räntorna hänförliga till skulden ska dras av i näringsverksamheten. Att ett belopp tas ut ur näringsverksamheten påverkar inte enligt god redovisningssed skuldens storlek. I artikeln diskuteras i vilken utsträckning en god sed kan utgöra en rättslig standard.
Binjurecancer överlevnad

23 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, samt tidpunkten för redovisning enligt god redovisningssed.

Vad som är god redovisningssed avgörs av rekommendationer från främst Bokföringsnämnden, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Föreningen Auktoriserade Revisorer. God redovisningssed i bostadsrättsföreningar.
Dior sauvage cologne

God redovisningssed skatteverket johannes husläkarmottagning
fel lagenhetsnummer
älskade hatade förort
transportstyrelsen helsingborg kontakt
iatrogent beroende

Årsredovisning för aktiebolag – Bolagsverket

2013 — Skatteverket har bevisbördan för att bolagets redovisning strider mot god redovisningssed. Det finns i praxis från Högsta förvaltningsdomstolen. samarbete mellan Skatteverket och kommunala tillståndsmyndigheter samt den kommunala överensstämmer med god redovisningssed.