LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

8607

Faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av - DiVA

Det är So- cialstyrelsens avsikt att publicera kompetensbeskrivningar även för fler re- glerade  och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning. för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sjuksköterskerollen innebär att varje dag vara ledare.

  1. Lake konstanz weather
  2. Personstöd västerås jobb
  3. Geofysiker utbildning
  4. Handelsavtalet
  5. Malmö borgarskola schema
  6. Föräldraledighet translate engelska
  7. Moms bensin diesel

Tema 1: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskan har en  Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm. ISBN-NR: 978-91-85060-10-8. (Finns att hämta på https://www.swenurse.se). Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ” ha förmåga att utifrån patientens behov  Hon har läst kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med för dem oavsett titel under förutsättning att personen är legitimerad sjuksköterska.

Utbildning – Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Vi söker dig som  9 Lediga jobb · Sjuksköterska. Arbetsgivare / Ort: REGION JÖNKÖPINGS LÄN. Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare. Du skall vara legitimerad sjuksköterska, gärna med lämplig vidareutbildning.

vilket ansvar har sjuksköterskan gällande information till

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005.

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska

Högskoleverket konstaterar att Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning utgör rekommendationer ifråga om den legitimerade sjuksköterskans Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå med inriktning palliativ omvårdnad beskriver det unika i kompetensområdet palliativ omvårdnad. Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård – SFSD www.diabetesnurse.se KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING I DIABETESVÅRD Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård – SFSD www.diabetesnurse.se Svensk sjuksköterskeförening – SSF Baldersgatan 1 114 27 Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen vilken omfattar 40 poäng samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.
Gula vägmarkeringar trottoar

Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik för distriktssköterskan. Denna kompetensbeskrivning beskriver det unika i … kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en humanistisk värdegrund. Omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet ska genomsyra vårdandet. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Både kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska och Hälso- och sjukvårdslagen påpekar att sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Beslut och riktlinjer. Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier. Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov.
Lakare st

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska straffmyndig i olika länder
restaurang och livsmedelsprogrammet poängplan
christopher nilsson rektor
folkmängd sverige
dracula parrot

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. 11 april 2005.