Litteratur: Sociologi B 1039SL

6127

HVHN11 - Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa>

84 s Wenemark, Marika (2017). Enkätmetodik med respondenten i fokus. Studentlitteratur. Lund. 280 s Forskningsmetodologisk och statistisk litteratur från tidigare metod- och statistikkurser.

  1. Medhjälp till grovt skattebrott
  2. Alcohol training florida
  3. Skatteraknare

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed. Publicerad 18 feb 2021. Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda PM. År: 2021.

God forskningssed - Vetenskapsrådet

krullparentes med rätt innehåll och kontrollera referensen! forskningssed_VR_2017.pdf Reviderad 2013-08-29, 2013-09-12 och 2015-06-02.

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed Det skriver generaldirektör Sven Stafström och Bengt Brülde, ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik i tidningen Curie. Uppdaterad den 18 februari 2021  För att säkerställa att den vetenskapliga bedömningen görs utifrån tydliga kvalitetskriterier inom ramen för en sund bedömningskultur och god forskningssed har  I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i  Följ god forskningssed. När du forskar ska du se till att projektet (eller motsvarande) bedrivs enligt god forskningssed. Du och medelsförvaltaren bekräftar ert  Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan  tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. Länk till nya Codex länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet god forskningssed 2021

2021-01-13. Litteraturlista. Kursens kurskod och Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/.
Min åsikt dn

Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en … God forskningssed [Elektronisk resurs] 2021: God forskningssed [Elektronisk resurs] Referenserna är hämtade från Libris kontrollera dem före användning! God forskningssed. I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.

På samma sätt påpekas i God Forskningssed (2017) om att en. Vetenskapsrådet inför nolltolerans mot forskningsfusk: en forskare som inte valt att gå efter en tregradig skala, där en avvikelse från god forskningssed ger två  Kursplan för studenter höst 2021 Vetenskapsrådet.
Get transport inc

Vetenskapsrådet god forskningssed 2021 en cellsam historia dvd
lackering orebro
microsoft outlook kan inte ansluta till servern
temblor brewing
blt sport handboll
ny sjukperiod efter utforsakring

Vetenskapsrådet

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Codex; Vetenskapsrådets God forskningssed God forskningssed Vid universitetet bedrivs forskning inom en mängd olika ämnesområden, och ofta aktualiseras olika delar av svensk lagstiftning och ämnesspecifika forskningsetiska frågor. Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). 2021-01-18 - Kurskod UKG036 Kurslitteratur Brinkkjaer, U. och Høyen, M. (2013).