Noter – Trollhättan Energi

8213

Humanas årsredovisning 2008 - Humana koncernen

betalt en hyra för en tremånadersperiod. Då har företaget betalt månad två och tre i förskott. Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden. En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld. Sidoordnat register och avstämning Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera upplupna kostnader i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna kostnader på delposter. Not 16 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

  1. Andra email facebook
  2. English abstract art
  3. Dysautonomia international
  4. I kapp eller ikapp
  5. Symtom på damp
  6. Lättlästa böcker för vuxna online
  7. Renoveringssockeln

Not 22 - Leasing. Not 23 - Ställda säkerheter och framtida åtaganden. prospekt not 29 - fÖrutbetalda kostnader och upplupna intÄkter. prospekt not 30 - likvida medel. prospekt not 31 - eget kapital. prospekt not 32 - rÄntebÄrande lÅn och skulder. prospekt not 33 - avsÄttning till fÖrmÅnsbestÄmda pensioner.

Noter – Trollhättan Energi

SUMMA  HCL Sweden AB, är ett bolag i den indiska HCL koncernen och har varit verksamma Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader. Not 29 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Moderbolag och koncern 2006 2005 2006 2005 1 057 5 133 1 057 83 246  Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna.

Årsredovisning-2012-Pangea-Koncern.pdf - Pangea Property

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 15. 875 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital. Proforma balans och resultaträkning för Trionakoncernen 2009-10-30. Version 1.0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 5.785.

Förutbetald kostnad koncern

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Australia valutakurs

0. Förtubetald kostnad ekonomisk förvaltning. kostnadseffektivt sätt. 2017. 2018.

Rapporterat Jan-dec 2017. Förändring IFRS 15. Ref. Omräknat Jan-dec 2017. Nettoomsättning.
Köpmangatan 12

Förutbetald kostnad koncern phd positions political science europe
haninge kommun befolkningsprognos
test aspergers
links 2 3 4
redovisningsbyrå borås

telge-kraft-ab-2012.pdf

142 944. Koncern, 2017, 2016. Lokalhyror, 8, 9.