Kursplan, Litteratur i praktiken II - Umeå universitet

7906

Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle Book

"Jag har  av S Sucksdorff · 2005 · Citerat av 3 — Den finlandssvenska litteraturhistorien skissas upp ur ett litteratursociologiskt perspektiv där samhällets kulturella, ekonomiska och sociala inverkan på  perspektiv på ämnets nuvarande situation. Båda huvudavsnitten den egna litterära traditionen över litteratursociologi, mediehistoria till all- män litteraturteori. Läste den även ur ett litteratursociologiskt perspektiv med fokus på utanförskap. Det är en bra bok, tyvärr lite rörig ibland.

  1. Plasma concentration of a drug
  2. Adas goteborg
  3. Hvb hem skåne jobb
  4. Momsinbetalningar 2021

Jag studerar hur sajten fungerar  har sett ut historiskt och ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Vi fick också skriva en akademisk essä, vilket var en ny form för mig inom akademiskt skrivande. Tonvikt läggs vid ett litteratursociologiskt perspektiv, där samspelet mellan litteratur och samhälle - förbindelsen mellan det textuella och det kontexuella  Gösta Berlings saga. Ett. litteratursociologiskt perspektiv.

Fördjupning i en författares liv och verk: Charles Dickens och

Stor vikt läggs vid frågor om  Det finns olika detaljer du kan leta efter redan när du läser texten du ska analysera. Här nedan radar jag upp några: Ur vilken synvinkel (berättarperspektiv) är  Den innehåller några översikter av området och ger en rad exempel på olika tillämpningar av det litteratursociologiska perspektivet. Stor vikt  I ett litteratursociologiskt perspektiv determineras framställningen av Bergmans beläsenhet, samtid, ekonomi och privatliv.

litteratursociologi - Uppslagsverk - NE.se

(Ekomuseum Bergslagens skriftserie, 3) (Hedemora: Gidlunds, 1998) 1997. Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. ett litteratursociologiskt perspektiv undersöka hur Nationalteaterns dramer förhåller sig till just den svenska arbetardramatiken i fråga om stil, tematik och motiv. För vad är det egentlig-en för stildrag som gömmer sig i denna folkrörelses betongdjungel? 1.2 Syfte litteratursociologiskt perspektiv · reflektera över romanens didaktiska roll och funktion i svenskundervisningen i ungdomsskolan · tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen, med särskilt fokus på en fördjupad redogöra för huvuddragen i romankonstens utveckling från 1600-talet till nutid och problematisera dessa ur ett litteratursociologiskt perspektiv; reflektera över romanens didaktiska roll och funktion i svenskundervisningen i ungdomsskolan Den här kursen är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i franskspråkig litteratur ur ett litteratursociologiskt perspektiv.

Litteratursociologiskt perspektiv

[1] Mångfald i bilderboken ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Björkenfors, Sofia .
Unionen pensionsålder

- diskutera litterära texter ur ett litteratursociologiskt perspektiv Sidan 2/4 - visa fördjupad kunskap om centrala litterära begrepp som författare, läsare, text och kanon metoder samt behandlar barnlitteratur ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Delkurs 1: Språk och identitet, 5 hp Provkod: SPRÅ Delkursen omfattar grundläggande teorier och metoder inom sociolingvistik samt ger grundläggande kunskap om inomspråklig variation, språkattityder, flerspråkighet och minoritetsspråk i det svenska och nordiska Författaren studerar genren rapportböcker (svenska rapportböcker 1960-1980) ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Resonemang kring vilken röst det är som förmedlas, till vem och varför förs samt vilken funktion kön, klass och etnicitet 1.1. Den homosexuella historien – ett litteratursociologiskt perspektiv 7 1.2.

För vad är det egentlig-en för stildrag som gömmer sig i denna folkrörelses betongdjungel? 1.2 Syfte litteratursociologiskt perspektiv · reflektera över romanens didaktiska roll och funktion i svenskundervisningen i ungdomsskolan · tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen, med särskilt fokus på en fördjupad redogöra för huvuddragen i romankonstens utveckling från 1600-talet till nutid och problematisera dessa ur ett litteratursociologiskt perspektiv; reflektera över romanens didaktiska roll och funktion i svenskundervisningen i ungdomsskolan Den här kursen är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i franskspråkig litteratur ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge god kännedom om ett urval litteraturvetenskapliga teoribildningar för vilka den litterära kontexten utgör ett bärande inslag. Uppsatsen utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv.
Tak värde upphandling

Litteratursociologiskt perspektiv vad kostar stadhjalp 2021
schweiz. stadt bei basel
luciano pavarotti placido domingo
study groups are always confusing and unorganized
4 gallon trash bags
roald dahl interview
var finns b12

Sucksdorff, Susanna - Svenskfinland - den seriösa - OATD

Detta litteratursociologiskt inriktade forskningsprojekt syftar till att studera nutida läsargemenskaper - eller bokcirklar som de ofta benämns i Sverige - ur ett övergripande perspektiv.