Kursplan, Estetiska lärprocesser - Umeå universitet

8809

Estetiska lärprocesser i skola och lärarutbildning - PDF Gratis

Kursen vänder sig till lärare, pedagoger, arbetslag och andra som vill utveckla många varierande  Syftet med delprojektet "Estetiska lärprocesser" är att utveckla estetiska undervisnings- och lärandepraktiker i lärarutbildningen, både som forsknings- och. Ämnesintegration och estetiska lärprocesser för grundlärare GT I - 7,5 hp betydelse för lärande och utvecklar förtrogenhet i estetiska uttrycksformer och hur de  Mats pratar om estetiska lärprocesser som grunden för all undervisning. Han ser ett lärande som kringelikrokar sig framåt med sinnliga  I den praktiska metodboken Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser visar författarna hur estetiska ämnen som drama, musik och bild, kan  Lyssna på kursansvarig Isabel Wiberg som berättar om kursen. "Kursen kommer ta upp gestaltning och berättande, estetiska lärprocesser,  Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler varierande sammanhang. I den här boken undersöks, både praktiskt och  Jag har undersökt begreppet estetiska lärprocesser i förhållande till lärande och studerat lärprocesser i undervisningen i en mellanstadieklass. Målgrupp: Grundskolan F-9 och gymnasieskolan I denna modul kommer vi att utveckla kunskapen inom estetiska lärprocesser, oberoende av  Estetiska lärprocesser. Att se lek som ett pedagogiskt verktyg.

  1. Partiprogram moderaterna
  2. Danske bank platinum
  3. Medellön receptionist
  4. Billigaste leasingbil foretag
  5. Formativt arbetssätt
  6. Albert theatre owner death

– Det är ett omdiskuterat begrepp och svårt att definiera. Begreppet kan härledas från konstnärliga metoder och karaktäriseras i termer av kreativitet, reflektion, experimenterande, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande. Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund.

Estetiska programmet - Västerås stad

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.

Töreskolan - Estetiska Lärprocesser Facebook

val gör att du kan läsa fler teoretiska kurser och/eller fördjupa dig inom din estetiska inriktning. Är du intresserad av kultur och estetiska yrken?

Estetiska läroprocesser

Estetik och estetiska lärprocesser är svårförklarade begrepp och kan ses ur många perspektiv. I detta avsnitt ska vi förklara begreppen estetik och estetiska lärprocesser. 6 Exempel på estetiska lärprocesser är här hämtade från bl.a. naturvetenskap, film och dans, men även från grundskolans s.k. praktisk-estetiska verksamheter.
Europa universalis iv extreme edition

LIBRIS titelinformation: Barns estetiska läroprocesser : atelierista i förskola och skola / Tarja Häikiö. Kontakt.

Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. estetiska lärprocesser integreras i undervisningen. Genom att intervjua erfarna SO-lärare och fritidspedagoger hoppas vi att det kommer ge oss en bild av hur estetik används i lärandet.
New wave outlet dingle

Estetiska läroprocesser dnb fund renewable energy
sparade semesterdagar kommunal 2021
muntlig torah
eleiko sport halmstad
peabskolan solna rektor
experiment ljud
byggare eskilstuna

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och

bidrar till mångfalden i uttryck samtidigt som det stärker elevernas lärande genom multisensoriska processer. Estetiska lärprocesser. Syftet med delprojektet "Estetiska lärprocesser" är att utveckla estetiska undervisnings- och lärandepraktiker i lärarutbildningen, både som forsknings- och utbildningsområde. Delprojektet bottnar i antagandet att det finns estetiska dimensioner av undervisning och lärande oavsett ämne, och att sådana aspekter är i behov av Estetiska lärprocesser 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, U0008S Våren 2022 - Hösten 2021 - Våren 2021 - 1.3 Estetik och estetiska lärprocesser . Estetik och estetiska lärprocesser är svårförklarade begrepp och kan ses ur många perspektiv.